انواع خروجی گیربکس شافت موازی ایلماز

انواع خروجی گیربکس شافت موازی ایلمازخروجی گیربکس شافت موازی مارک ایلماز (YILMAZ Gearbox) تنوع بسیاری دارد.کد گذاری خروجی گیربکس شا...

ادامه مطلب

نصب اولیه گیربکس

نصب و راه اندازی گیربکس

نکات مهم در نصب اولیه گیربکس نصب اولیه گیربکس روی الکتروموتور ها دارای نکات فنی و مهمی است. عدم رعایت نکات اصولی نصب باعث آسیب و کاهش ...

ادامه مطلب

روغنکاری گیربکس

روغنکاری گیربکس

روغنکاری گیربکس ها روغنکاری گیربکس ها از مهم ترین مسائل نگه داری آن ها به شمار می رود. البته برخی از گیربکس ها روان کاری دائمی شده اند...

ادامه مطلب