خانه » محصولات » الکتروموتور

نمایش 1–24 از 31 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته ترکیبی

۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته چدن

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته ترکیبی

۶۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 3000RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتور زیمنس ۱۵۰۰RPM

۷۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور زیمنس SIEMENS موجود در کالای صنعتی صفایی ساخت جمهوری چک است. الکتروموتور زیمنس خاص سفارشی است. زمان تحویل الکتروموتور

الکتروموتور زیمنس ۱۰۰۰RPM

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور زیمنس SIEMENS موجود در کالای صنعتی صفایی ساخت جمهوری چک است. الکتروموتور زیمنس خاص سفارشی است. زمان تحویل الکتروموتور

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته چدن

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1500RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتور های زیمنس ۳۰۰۰RP

۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور زیمنس SIEMENS موجود در کالای صنعتی صفایی ساخت جمهوری چک است. الکتروموتور زیمنس خاص سفارشی است. زمان تحویل الکتروموتور

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته چدن

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 750RPM-8P پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی استاندارد(الکتروژن) سه فاز با دور ۱۵۰۰RPM

۵۵۲,۶۳۰ تومان۱۷,۶۶۰,۶۱۶ تومان
الکتروموتورهای الکتروژن سه فاز با دور 1500RPM در توان های گوناکون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته چدن

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 3000RPM با پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (6P) 1000 rpm پوسته چدن

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 1000RPM با پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی استاندارد(الکتروژن) سه فاز با دور ۳۰۰۰RPM

۵۵۶,۸۸۱ تومان۱۷,۲۵۶,۰۰۸ تومان
الکتروموتورهای الکتروژن سه فاز با دور 3000RPM  در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته آلومینیوم

۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1500RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته آلومینیوم

۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (4P) 1500 rpm پوسته آلومینیوم با توان KW 2.2 در دو فریم متفاوت

۷۷۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 1500RPM  پوسته آلومینیوم در توان 2.2KW در فریم گوناگون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (4P) 1500 rpm پوسته آلومینیوم

۷۷۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 1500RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (6P) 1000 rpm پوسته آلومینیوم

۸۶۵,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 1000RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 750RPM-8P پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته آلومینیوم

۶۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 3000RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم  عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته آلومینیوم

۷۷۰,۰۰۰ تومان۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل 3000RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی استاندارد(الکتروژن) سه فاز با دور ۱۰۰۰RPM

۸۶۹,۱۶۶ تومان۵,۷۲۶,۹۶۹ تومان
الکتروموتورهای الکتروژن سه فاز با دور 1000RPM در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز دو خازن (کلاچ دار)با دور ۱۵۰۰RPM

۸۸۲,۰۲۸ تومان۱,۹۴۴,۷۷۸ تومان
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تک فاز دو خازن (کلاچ دار) عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز خازنی دائم (رله ای)با دور ۱۵۰۰RPM

۶۱۲,۵۸۰ تومان۱,۵۰۸,۹۹۶ تومان
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تکفاز خازنی دائم (رله ای)، 3000RPM عرضه می شوند.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز خازنی دائم (رله ای)با دور ۳۰۰۰RPM

۵۸۱,۱۸۸ تومان۱,۲۳۱,۰۴۶ تومان
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تکفاز خازنی دائم (رله ای)، 3000RPM عرضه می شوند.