خانه » محصولات » الکتروموتور » الکتروموتور گاماک ترکیه

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته ترکیبی

۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته چدن

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته ترکیبی

۶۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 3000RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته چدن

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1500RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته چدن

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 750RPM-8P پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته آلومینیوم

۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1500RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته آلومینیوم

۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1000RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 750RPM-8P پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته آلومینیوم

۶۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 3000RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم  عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته ترکیبی

۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 1500RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته چدن

۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان۶۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه 3000RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته چدن  عرضه می شود.