گیربکسهای صنعتی رهنما

کارخانه تولید گیربکس صنعتی رهنما

کارخانه ی تولید گیربکس های صنعتی رهنما در سال ۱۳۶۳ و به پشتوانه ی فنی موسس آن، سعید رهنما در اراک تاسیس شد.

موسس این مجموعه از سال ۱۳۶۰ پا در راهی نهاد که به بوجود آمدن یک واحد تولیدی در مکان فعلی کارخانه ی گیربکس های صنعتی رهنما، انجامید.

از سال ۱۳۶۷ گستره ی تولیدات این کارخانه به تولید یک محصول خاص و تخصصی گرایش پیدا کرد: گیربکس های صنعتی. تا کنون شمار زیادی گیربکس صنعتی در این واحد تولید و درصنایع کلیدی کشور مثل صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز، پالایشگاه ها، کارخانه های سیمان، فولاد و دیگرصنایع، استفاده شده اند.

کالای صنعتی صفایی نمایندگی انحصاری گیربکس های رهنما در شرق کشور می باشد.

گیربکس های حلزونی سری MRVF رهنما SIZE 185

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RVF رهنما گیربکس های حلزونی سری VFU رهنما فروش گیربکس صنعتی گیربکس های حلزونی سری RVFرهنما، عرضه

گیربکس های حلزونی سری RAO رهنما SIZE 110

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RAO رهنما SIZE 110 در دو مدل عرضه می شود.

گیربکس های حلزونی سری MRAO رهنما SIZE 100

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری MRAO رهنما SIZE 100 در دو مدل عرضه می شود.

گیربکس و موتور گیربکس هلیکال شفت موازی RAP رهنما

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس و موتور گیربکس هلیکال شفت موازی RAP رهنما الکتروموتور گیربکس های سری RAP رهنما فروش گیربکس صنعتی گیربکس های هلیکال

گیربکس های حلزونی سری RAO رهنما SIZE 100

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RAO رهنما SIZE 100 در دو مدل عرضه می شود.

گیربکس های حلزونی سری MRVFU رهنما SIZE 250

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RVF رهنما گیربکس های حلزونی سری VFU رهنما فروش گیربکس صنعتی گیربکس های حلزونی سری RVFرهنما، عرضه

گیربکس های حلزونی سری MRVF رهنما SIZE 250

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RVF رهنما گیربکس های حلزونی سری VFU رهنما فروش گیربکس صنعتی گیربکس های حلزونی سری RVFرهنما، عرضه

گیربکس های حلزونی سری MVFU رهنما SIZE 250

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MVFU سایز ۲۵۰ در چهار مدل عرضه می شود.

گیربکس های حلزونی سری MVF رهنما SIZE 250

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MVF سایز ۲۵۰ در چهار مدل عرضه می شود.

گیربکس های حلزونی سری VF رهنما SIZE 250

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری VF رهنما SIZE 250 در چهار مدل عرضه می شود.

گیربکس های حلزونی سری MRVFU رهنما SIZE 210

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گیربکس های حلزونی سری RVF رهنما گیربکس های حلزونی سری VFU رهنما فروش گیربکس صنعتی گیربکس های حلزونی سری RVFرهنما، عرضه

گیربکس های حلزونی سری MVFU رهنما SIZE 210

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MVFU سایز ۲۱۰ در چهار مدل عرضه می شود.