بخش دانلود کاتالوگ محصولات موجود

کالای صنعتی صفایی

برای دانلود هر کاتالوگ روی نام آن کلیک کنید.

۱- کاتالوگ محصولات Yilmaz

کاتالوگ الکتروموتور ایلماز

۲- کاتالوگ محصولات Kem-P

۳- کاتالوگ محصولات GAMAK

۴-کاتالوگ الکتروموتور چینی KSG

۵- کاتالوگ الکتروموتورهای زیمنس

۶-کاتالوگ محصولات الکتروژن

۷- کاتالوگ محصولات زنیسان

۸- کاتالوگ محصولات متحد

۹- کاتالوگ محصولات پمپیران

– کاتالوگ پمپ روغن داغ

۱۰ – کاتالوگ محصولات ایران تولید

۱۱-کاتالوگ گیربکس های چینی (KS)

کاتالوگ گیربکس های ترک(PGR)

۱۲- کاتالوگ گیربکس های خورشیدی

۱۳- کاتالوگ محصولات رهنما

۱۴-کاتالوگ اینورتر های اینوت(INVT)

۱۵– کاتالوگ محصولات EMF

۱۶- کاتالوگ ونتیلاتور