راهنمای سیستم رسیدگی به شکایات

در صورت داشتن شکایت از محصول و یا روند دریافت محصول با بخش فروش تماس بگیرید ویا از طریق فرم تماس اطلاعات کامل خود را بفرستید تا با شما تماس بگیریم. در صورتی که از موضوع دیگری انتقاد یا پیشنهادی دارید صرفا از طریق فرم ثبت شکایات اقدام کنید.
;hghd wkujd wthdd
صرفا جهت رسیدگی به مشکلات فروش تا دریافت محصول

واحد رسیدگی به شکایات

فرم ثبت انتقاد و پیشنهاد