نیروی مورد نیاز کالای صنعتی صفایی به صورت زیر می باشند. در صورتی که شرایط اولیه را دارا هستید از طریق فرم تماس درخواست خود را ثبت کنید، برای دعوت به مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت.

ردیف عنوان شغلی تحصیلات جنسیت سن