نیروی مورد نیاز کالای صنعتی صفایی به صورت زیر می باشند. در صورتی که شرایط اولیه را دارا هستید از طریق فرم تماس درخواست خود را ثبت کنید، برای دعوت به مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت.

ردیف عنوان شغلی تحصیلات جنسیت سن
۱انباردارحداقل دیپلممردحداکثر ۲۸
۲کارشناس مکانیکحداقل لیسانسمرد / زنحداکثر۲۸
۳کارشناس الکترونیکحداقل لیسانسمرد / زنحداکثر۲۸
۴کارشناس کامپیوتر یا ITحداقل لیسانسمرد / زنحداکثر۲۸