عرضه کننده انواع کالای صنعتی

محصولات ما

در فروشگاه کلیه محصولات ما را در دسته بندی های مختلف مشاهده کنید
الکتروموتورها
  • B5الکتروموتورها
  • yilmaz en 030گیربکس ها
  • پمپ آب CM100الکتروپمپ ها
  • ترمز پودر مغناطیسیترمز الکترومغناطیسی
  • EVM-dموتور ارتعاشی

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۳۰۰۰RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم  عرضه می شود.

الکتروموتور زیمنس ۱۰۰۰RPM

تماس بگیرید
الکتروموتور زیمنس SIEMENS موجود در کالای صنعتی صفایی ساخت جمهوری چک است. الکتروموتور زیمنس خاص سفارشی است. زمان تحویل الکتروموتور

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۳۰۰۰RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۳۰۰۰RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته چدن  عرضه می شود.

الکتروموتور زیمنس ۱۵۰۰RPM

تماس بگیرید
الکتروموتور زیمنس SIEMENS موجود در کالای صنعتی صفایی ساخت جمهوری چک است. الکتروموتور زیمنس خاص سفارشی است. زمان تحویل الکتروموتور

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته ترکیبی

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۳۰۰۰RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

 موتور کولر الکتروژن

تماس بگیرید

کالای صنعتی صفایی نماینده رسمی شرکت الکتروژن و عرضه کننده انواع موتور الکتروژن می باشد.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز تک خازنی دائم (رله ای)با دور ۱۵۰۰RPM

تماس بگیرید
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تکفاز خازنی دائم (رله ای)، ۳۰۰۰RPM عرضه می شوند.
مطالعه نمایید

آخرین اخبار ما را

برای راهنمایی شدن برای یک خرید آسان و راحت.