عرضه کننده انواع کالای صنعتی

محصولات ما

در فروشگاه کلیه محصولات ما را در دسته بندی های مختلف مشاهده کنید
الکتروموتورها
  • B5الکتروموتورها
  • yilmaz en 030گیربکس ها
  • پمپ آب CM100الکتروپمپ ها
  • ترمز پودر مغناطیسیترمز الکترومغناطیسی
  • EVM-dموتور ارتعاشی

الکتروموتورهای سه فاز ۳۰۰۰rpmصنعتی

تماس بگیرید
الکتروموتورهای صنعتی استاندارد سه فاز با دور ۳۰۰۰rpm الکتروژن لطفا با توجه به شماره ردیف جدول زیر نوع الکتروموتور مورد

۴۰۰V 50Hz (4P) 1500 rpm پوسته آلومینیوم با توان KW 2.2 در دو فریم متفاوت

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۱۵۰۰RPM  پوسته آلومینیوم در توان ۲.۲KW در فریم گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۵۰۰RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز دو خازن (کلاچ دار)با دور ۳۰۰۰RPM

تماس بگیرید
الکتروموتورهای صنعتی تک فاز دو خازن (کلاچ دار)با دور ۳۰۰۰RPM این گروه از الکتروموتورهای الکتروژن در  دو مدل کلی تک

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته ترکیبی

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۰۰۰RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز تک خازنی دائم (رله ای)با دور ۱۵۰۰RPM

تماس بگیرید
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تکفاز خازنی دائم (رله ای)، ۳۰۰۰RPM عرضه می شوند.

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۳۰۰۰RPM با پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.
مطالعه نمایید

آخرین اخبار ما را

برای راهنمایی شدن برای یک خرید آسان و راحت.