عرضه کننده انواع کالای صنعتی

محصولات ما

در فروشگاه کلیه محصولات ما را در دسته بندی های مختلف مشاهده کنید
الکتروموتورها
  • B5الکتروموتورها
  • yilmaz en 030گیربکس ها
  • پمپ آب CM100الکتروپمپ ها
  • ترمز پودر مغناطیسیترمز الکترومغناطیسی
  • EVM-dموتور ارتعاشی

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته آلومینیوم

۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۵۰۰RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (4P) 1500 rpm پوسته چدن

۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۱۵۰۰RPM با پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی استاندارد(الکتروژن) سه فاز با دور ۱۰۰۰RPM

۷۹۰,۱۴۱ تومان۵,۲۴۴,۴۲۶ تومان
الکتروموتورهای الکتروژن سه فاز با دور ۱۰۰۰RPM در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای صنعتی تک فاز خازنی دائم (رله ای)با دور ۳۰۰۰RPM

۵۸۱,۱۸۸ تومان۱,۲۳۱,۰۴۶ تومان
این الکتروموتور های الکتروژن به صورت تکفاز خازنی دائم (رله ای)، ۳۰۰۰RPM عرضه می شوند.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته آلومینیوم

۷۹۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۰۰۰RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه ۷۵۰RPM-8P پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته ترکیبی

۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۵۰۰RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته ترکیبی عرضه می شود.

الکتروموتورهای مشعل BU551

تماس بگیرید
الکتروموتورهای مشعلی۵۵۰ وات تکفاز دوگانه سوز الکتروژن (Jet Heater) برای دریافت اطلاعات کامل الکتروموتورهای مشعل کاتالوگ زیر را دانلود کنید
مطالعه نمایید

آخرین اخبار ما را

برای راهنمایی شدن برای یک خرید آسان و راحت.