عرضه کننده انواع کالای صنعتی

محصولات ما

در فروشگاه کلیه محصولات ما را در دسته بندی های مختلف مشاهده کنید
الکتروموتورها
  • B5الکتروموتورها
  • yilmaz en 030گیربکس ها
  • پمپ آب CM100الکتروپمپ ها
  • ترمز پودر مغناطیسیترمز الکترومغناطیسی
  • EVM-dموتور ارتعاشی

۴۰۰V 50Hz (6P) 1000 rpm پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۱۰۰۰RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۳۰۰۰RPM با پوسته چدن در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۵۰۰RPM-4P پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۵۰۰RPM-4P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.

الکتروموتورهای سه فاز ۳۰۰۰rpmصنعتی

تماس بگیرید
الکتروموتورهای صنعتی استاندارد سه فاز با دور ۳۰۰۰rpm الکتروژن لطفا با توجه به شماره ردیف جدول زیر نوع الکتروموتور مورد

الکتروموتورهای صنعتی استاندارد(الکتروژن) سه فاز با دور ۱۵۰۰RPM

تماس بگیرید
الکتروموتورهای الکتروژن سه فاز با دور ۱۵۰۰RPM در توان های گوناکون عرضه می شود.

۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل ۳۰۰۰RPM با پوسته آلومینیوم در توان های گوناگون عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۳۰۰۰RPM-2P پوسته آلومینیوم

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۳۰۰۰RPM-2P در توان های گوناگون با پوسته آلومینیوم  عرضه می شود.

الکتروموتورهای گاماک ترکیه مدل ۱۰۰۰RPM-6P پوسته چدن

تماس بگیرید
الکتروموتور گاماک ترکیه ۱۰۰۰RPM-6P در توان های گوناگون با پوسته چدن عرضه می شود.
مطالعه نمایید

آخرین اخبار ما را

برای راهنمایی شدن برای یک خرید آسان و راحت.